Klantenservice

Reparaties

Reparaties binnen garantie

Na het aanvragen van het retour autorisatie nummer en het toesturen van de producten, neemt DOCC CONTROL een reparatie-aanvraag in behandeling. Na een diagnose zullen wij er naar streven binnen 6 werkdagen het product te repareren en wanneer al mogelijk terug te sturen.


Binnen deze periode zullen er geen kosten in rekening worden gebracht, tenzij er aantoonbare gebreken worden gevonden. Mocht dit het geval zijn dan melden wij dit en zal het product buiten de garantie vallen.


Reparaties buiten garantie

Na het aanvragen van het retour autorisatie nummer (RMA)  en het toesturen van de producten, neemt DOCC CONTROL een reparatie-aanvraag in behandeling. Na een diagnose zal DOCC CONTROL er naar streven binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product naar de afzender reageren met een reparatievoorstel.


Afhandeling van reparaties

Na een akkoordverklaring zal DOCC CONTROL het product repareren en streven wij er naar om het product binnen 5 werkdagen retour te sturen. Wanneer het product binnen de garantie valt, zal het gerepareerde product direct na reparatie verstuurd worden.


Mocht DOCC CONTROL de reparatie niet zelf kunnen uitvoeren, dan zal deze naar de fabrikant worden gestuurd. Afhankelijk van de fabrikant duurt dit gemiddeld 15 werkdagen langer. In dit geval zullen we binnen de eerder genoemde termijnen van ons laten horen.


Bij reparaties zonder klachtomschrijving kan DOCC CONTROL het retour autorisatie nummer niet in behandeling nemen. Wanneer DOCC CONTROL producten zonder een retour autorisatie nummer ontvangt, kunnen de eerder genoemde termijnen afwijken.                                                                       


Onderzoekskosten

DOCC CONTROL kan bij reparaties zonder defecten, met configuratiefouten of bij het ontbreken van een (Nederlandse of Engelse) klachtomschrijving, €50,- onderzoekskosten in rekening brengen. Dit is garantie-onafhankelijk. Meestal zijn deze kosten eenvoudig te vermijden door het defecte product correct en met een klachtomschrijving aan te leveren.